Daňový profesionál - výklad zákonů

Kurz na míru

Základní info

Připravujete se na profesní dráhu daňového poradce anebo již jste daňovým poradcem, profesionálem? V obou případech je pro Vás přínosem připravený seminář s odborným výkladem a prostorem pro vždy užitečnou diskusi k těmto zákonům:

Zákon o daních z příjmů
Odpisy hmotného a nehmotného majetku
Zákon o dani silniční
Zákon o dani z příjmu - závislá činnost
Zákon o dani z příjmu - právnické osoby
Příjmy ze zahraničí, vybrané otázky dvojího zdanění
Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí
Zákon o sociálním pojištění
Zákon o zdravotním pojištění
Zákon o dani z přidané hodnoty - vývoz a dovoz
Zákon o dani z přidané hodnoty - tuzemsko
Spotřební daně
Zákon o dani z příjmu - neziskové organizace
Zákon o dani z nemovitostí
Zákon o cestovních náhradách ve vazbě na zákon o dani z příjmu
Vybrané daňové otázky leasingu
Zkušební řád Komory daňových poradců ČR

Daňový profesionál - výklad zákonů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a pět ? Součet zapište číslicemi.