Daňový profesionál® – kompletně

TOP kurz

Kurzem Vás provede Ing. Jana Pilátová

Jana Pilátová je absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, od roku 1995 členka Komory daňových poradců ČR (č. oprávnění 1144) a od roku 1997 členka…

Kurzem Vás provede Ing. Jan Vorlíček

Kurzem Vás provede Ing. Ivo Šulc

Od března 1993 je zapsán v seznamu daňových poradců se specializací na nepřímé daně, zejména spotřební daně, správu daní a poplatků. Absolvent…

Kurzem Vás provede Bc. Zdeněk Vondrák

Absolvent Vyšší odborné školy v Kladně, obor Finance a bankovnictví a Masarykovy univerzity Brno, obor Právo a podnikání. Od roku 1992 vede účetně…

Kurzem Vás provede Ing. Ilona Součková

Vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství ČR, zástupce ředitele Odboru daní z příjmů. Její semináře jsou…

Kurzem Vás provede Ing. Monika Randáková

Monika Randáková je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 1996 působí jako odborná asistentka na katedře finančního účetnictví a…

Kurzem Vás provede Ing. Zdeněk Burda

Ing. Zdeněk Burda je daňový poradce (č. 1865), členem Komory daňových poradců je již od roku 1995, v období 2011 až 2012 působil jako člen Prezidia…

Kurzem Vás provede Bc. Marta Šťastná

V roce 1999 složila zkoušky daňového poradce a od té doby vede daňovou a účetní kancelář. Vysokoškolské studium na Vysoké škole ekonomie a managementu…

Kurzem Vás provede Ing. Jan Koreček

V roce 2012 absolvoval na Vysoké škole finanční a správní, obor Veřejná správa. Od roku 2016 působí jako vedoucí oddělení majetkových daní a daně…

Kurzem Vás provede JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v oboru právo a právní věda, kde také absolvoval doktorský studijní program Teoretické právní vědy v…

Kurzem Vás provede Ing. Julie Vasko

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Mezinárodní obchod, Účetnictví a finanční řízení podniku. Má dlouholeté zkušenosti z doby, kdy ve velké…

Kurzem Vás provede Ing. Aneta Pich

Jednatelka společnosti Bohemian tax & accounting s.r.o. Daňový poradce, poskytuje daňové poradenství včetně zpracovávání daňových přiznání, má…

Základní info

Cíle kurzu

Semináře cyklu jsou zaměřeny na výklad a procvičování daňových zákonů a souvisejících předpisů v praxi. Velká péče je věnována modelovým příkladům, které budete řešit pod dohledem lektorů.

Určeno pro

Vysoce odborný cyklus seminářů je vhodný pro každého, kdo se chce stát daňovým poradcem a být dobře připraven na náročné zkoušky u KDP ČR.

Je určen také zkušeným daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Obsah kurzu

Cyklus je rozdělen do 6 základních modulů, které na sebe volně navazují. Z nich si můžete vybrat dle svých potřeb jednotlivé moduly (semináře) nebo můžete absolvovat celý vzdělávací program za výhodnějších finančních podmínek.

1. MODUL
6. – 7. 8. 2024; 9:00–17:00 • Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice • Bc. Zdeněk Vondrák

2. MODUL
12. – 21. 8. 2024 • Modul „Daně – výklad nejdůležitějších zákonů“ se skládá ze 5 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:
1. seminář
12. 8. 2024; 9:00–17:00 • Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko • Bc. Marta Šťastná

2. seminář
15. 8. 2024; 9:00–16:00 • DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi • Bc. Marta Šťastná

3. seminář
19. 8. 2024; 9:00–17:00 • Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby • Ing. Jan Vorlíček

4. seminář
20. 8. 2024; 9:00–18:00 • Zákon o daních z příjmů – právnické osoby • Ing. Ilona Součková

5. seminář
21. 8. 2024; 14:30–18:30 • Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů • Ing. Ilona Součková

3. MODUL
2. – 12. 9. 2024 • Modul „Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH)“ se skládá ze 4 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:
1. seminář
2. 9. 2024; 9:00–17:00 • Daň z příjmů právnických osob (příklady) • Bc. Marta Šťastná

2. seminář
3. 9. 2024; 9:00–17:00 • Daň z příjmů fyzických osob (příklady) I. • Ing. Aneta Pich

3. seminář
4. 9. 2024; 9:00–17:00 • Daň z přidané hodnoty (příklady) • Bc. Marta Šťastná

4. seminář
12. 9. 2024; 9:00–17:00 • Daň z příjmů fyzických osob (příklady) II. • Ing. Zdeněk Burda

4. MODUL
27. – 29. 8. 2024 • Modul „Malé daně – výklad zákonů“ se skládá ze 4 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:
1. seminář 27. 8. 2024; 9:00–17:00 • Zákon o spotřebních daních a ekologická daň • Ing. Ivo Šulc
2. seminář 28. 8. 2024; 9:00–13:00 • Silniční daň pro rok 2024 – včetně výpočtu daňové povinnosti a vyplnění daňového přiznání • Ing. Julie Vasko

3. seminář: 28. 8. 2024; 13:30–18:00 • Zákon o dani z hazardních her • JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D.

4. seminář 29. 8. 2024; 9:00–14:00 • Zákon o dani z nemovitých věcí • Ing. Jan Koreček

5. MODUL
10. – 11. 9. 2024; 9:00–17:00 • Výklad účetnictví a příklady účetní I. • Ing. Jana Pilátová

6. MODUL
17. – 18. 9. 2024; 9:00–17:00 • Výklad účetnictví a příklady účetní II. • Ing. Monika Randáková

Poznámka

SPECIÁLNÍ SEMINÁŘE DOPORUČENÉ K DAŇOVÉMU PROFESIONÁLU: 1. Speciální seminář 13. 8. 2024; 9:00–14:00 • Právní minimum pro daňové poradce • Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D. 2. Speciální seminář 21. 8. 2024; 9:00–14:00 • Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv • Ing. Václav Zíka 3. Speciální seminář 23. 8. 2024; 14:30–17:00 • Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců • Ing. Radek Neužil, LL.M. 4. Speciální seminář 22. 8. 2024; 9:00–14:00 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu • JUDr. Ing. Magdaléna Plevová 5. Speciální seminář 23. 8. 2024; 9:00–14:00 • Cestovní náhrady v širších právních souvislostech – aktuálně a změny nejen pro rok 2024• Mgr. Magdaléna Vyškovská Průvodce daňovou soustavou pro běžnou praxi. Studijní materiály jsou samozřejmostí. Vhodná příprava ke kvalifikačním zkouškám u KDP ČR. Možnost získat mezinárodní certifikát IES. Termíny kvalifikačních zkoušek u KDP ČR na II. pololetí roku 2024: Přijímání přihlášek: 1. 2. 2024 – 31. 7. 2024 1. písemná část: 1. 10. 2024 2. písemná část: 2. 10. 2024 Ústní část zkoušky: 30. – 31. 10. 2024 S ohledem na významnou slevu při účasti na celém cyklu, není možné při objednání uplatnit žádnou další slevovou variantu – slevy není možné mezi sebou kombinovat. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování v elektronické podobě pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Daňový profesionál® – kompletně

Vybraný termín:

6.8.2024 –  18.9.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.