Daňové a nedaňové náklady

Kurzem Vás provede RNDr. Ivan Brychta

Základní info

Obsah semináře:
* Daňové náklady, základní podmínky pro vznik daňového nákladu
* Rozdíl v daňovém a účetním pojetí nákladů, princip časového rozlišení v účetnictví a daních
* Rozbor daňových nákladů (v souvislosti s majetkem, technické zhodnocení versus opravy, finanční a operativní pronájem, problematika rezerv, opravných položek a odpisu pohledávek, výdaje na propagaci a reklamu, daňové výdaje související se zaměstnanci a další)
* Rozbor nedaňových nákladů (manka a škody, výdaje na reprezentaci, pokuty a penále, problematika podkapitalizace a další)
* Vyčíslení rozdílů mezi daněmi a účetnictvím při úpravě účetního výsledu hospodaření na daňový (základní pravidla a postupy podle § 23 ZDP v příkladech)
* Aktuální změny, výklady MF a GFŘ k dané problematice

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny poslední novinky ve srovnání s předchozím stavem.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.
Seminář je vhodný:

pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které řeší otázku, co je nebo není daňovým nákladem a jaké podmínky je potřeba pro daňovou uznatelnost plnit.

Daňové a nedaňové náklady

Vybraný termín:

29.8.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a osm ? Součet zapište číslicemi.