Daňová evidence - denní, odpolední nebo víkendový kurz

Základní info

Kurz je akreditován MŠMT ČR ***
Zakončení: závěrečný test (možnost opravného termínu, nejsou účtovány žádné poplatky navíc)*
Výstupní doklad: platné rekvalifikační Osvědčení ***
Náležitosti účetních dokladů, jejich vystavování, oběh a uchování. Zásady vedení daňové evidence samostatně výdělečných osob. Účtování nákladů a výnosů. Účtování nákladů a výnosů nesouvisejících s podnikatelskou činností fyzické osoby. Složky majetku, odepisování investičního majetku. Evidence majetku, pohledávek a závazků. Souvislý příklad daňové evidence, zpracovaný ručně. Zjištění hospodářského výsledku. Vyhotovení daňového přiznání.
Základní osnovy kurzu:
1. BOZP. Úvod do daňové evidence
1.1. Subjekty účtující v daňové evidenci
1.2. Právní rámec daňové evidence
2. Účetní knihy v daňové evidenci
2.1. Hmotný a nehmotný majetek
2.2. Rezervy
2.3. Finanční majetek
2.4. Zásoby
2.5. Ceniny
3. Obsah a forma vedení daňové evidence
3.1. Evidence příjmů a výdajů
3.2. Evidence majetku a závazků
3.3. Uzavření daňové evidence
4. Postup přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví a naopak
4.1. Právní úprava přechodu
5. Další úkony souvisejíci s vedením daňové evidence
5.1. Personální agenda v daňové evidenci
5.2. Výpočty mezd a jejich účtování v daňové evidenci
6. Uzávěrka a závěrka
6.1. Sestavení daňového přiznání

Termíny skupinových kurzů:

ZAČÁTEK KURZU TERMÍN KURZU DNY VÝUKY.
3.6. - 26.6.   9:00 - 12:10 pondělí, čtvrtek
8.7. - 19.7. 14:00 - 17:00 pondělí, středa/čtvrtek

 

Kurz otevíráme 1x měsíčně skupinovou formou nebo individuální formou v termínu dle domluvy.

Cena kurzu: 5.960,-Kč/osoba

Daňová evidence - denní, odpolední nebo víkendový kurz

Vybraný termín:

3.6.2021  Praha
09:00 – 12:10 hod.

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a dvě ? Součet zapište číslicemi.