Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2020 a novinky od roku 2021

Základní info

Odborný program semináře:PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELEVýkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2020, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2020 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:
* rekapitulace významných oblastí v účetních předpisech (například kategorizace účetních jednotek, kategorizace konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce, oceňování a vykazování vybraných aktiv apod.),
* změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech platných pro rok 2020 a případně pro následující rok,
* vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
* další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOBObsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2020 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2021, a to zejména:
* K posledním novelám ZDP se zaměřením na DPPO, zejména k
- Implementaci směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem/ATAD:
-
* pravidlo pro omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů, zejména úroků
-
* zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví z ČR do zahraničí
-
* pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti a hybridní nesoulady
- Úpravy pravidel při uplatňování odpočtu na výzkum a vývoj
* Změny v daních z příjmů schválené v roce 2020 se zaměřením na DPPO informace dle vývoje legislativy k datu semináře, ale je pravděpodobné schválení:
- 3. daňového balíčku – mj. stravenkový paušál, zvýšení limitu pro oznámení osvobozených příjmů, které jinak podléhají srážkové dani
- uplatnění daňové ztráty zpětně
- zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a dopady do zdaňování příjmů
- dostane se také na rozšíření daňových úlev pro další formy spoření na stáří?
* Aktuálně, zejména k
- úpravám výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů
- pohledávkám, hmotnému a nehmotnému majetku
- závěrům KV KDP a vybraným judikátům
- vybraným zaměstnaneckým benefitům a novele vyhlášky o FKSP, zejména k problémovým oblastem z hlediska zdanění

Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2020 a novinky od roku 2021

Vybraný termín:

30.11.2020  Praha

Cena
2388 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a jedna ? Součet zapište číslicemi.