Daň z příjmů právnických osob

Základní info

Cíle kurzu:

Osvojit si daň z příjmů právnických osob.

Pro koho je kurz určen:

Všem, kteří se chtějí naučit pravidla, principy a postupy při zpracování daně z příjmů právnických osob.

Obsah kurzu:

Kurz obsahuje tato témata 1) Základní principy zdaňování a placení daně z příjmů právnických osob
 • Poplatníci daně
 • Zdaňování příjmů právnických osob
 • Položky odčitatelné od základu daně §34 Zákona o dani z příjmů
 • Nezdanitelné částky §20 ZDP
 • Slevy na dani §35
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob a placení daně
2) Pohledávky, insolvence
 • Pohledávky a odpisování pohledávek
 • Tvorba opravných položek k pohledávkám
 • Postoupení pohledávek
 • Daňové dopady operací s pohledávkami
 • Úpadek dlužníka
 • Insolvenční řízení
3) Dlouhodobý majetek a leasing v daních
 • Pořízení dlouhodobého majetku
 • Technické zhodnocení, opravy a udržování DM
 • Odpisování DM
 • Vyřazení DM
 • Druhy leasingu
 • Daňový režim uznatelnosti nájemného
4) Finanční majetek, zásoby a jejich daňový režim
 • Co je finanční majetek
 • Výnosy z držby a prodeje finančního majetku
 • Vklady do obchodních společností
 • Pořízení, ocenění zásob
 • Vyřazení zásob
5) Praktické sestavení daňového přiznání DPPO

Bonus:

 • Posluchači kurzu od nás získají publikaci Daňové zákony od Hany Markové.

Délka kurzu:

 • 5 vyučovacích dní

Rozvrh kurzu:

 • Výuka probíhá od 8:30 do 15:10 hodin

Daň z příjmů právnických osob

Vybraný termín:

13.10.2021  Praha 2

Cena
5000 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a devět ? Součet zapište číslicemi.