Daň z příjmů – novinky v roce 2020/2021 včetně souvisejících předpisů

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři budete seznámeni se novinkami v zákoně o dani z příjmů a souvisejících předpisech (např. EET) se zaměřením na schválené i připravované změny a ve vzájemných souvislostech na relevantní právní předpisy a judikaturu, a to podle stavu schválených a připravovaných změn k datu konání semináře.

Určeno pro

Seminář je určen účetním a daňovým pracovníkům, daňovým poradcům, ekonomům a dalším zájemcům o problematiku daně z příjmů.

Obsah kurzu

Změny od 2020/2021 – např. zavedení paušální daně, zvýšení minimální mzdy a vliv na daň z příjmů, stravenkový paušál, velké změny v hmotném a nehmotném majetku a jeho odpisech, uplatnění daňové ztráty i zpětně

Změny v dani z příjmů zejména dle daňového balíčku od roku 2021, např.: - zrušení superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně,
- sazba daně 15 + 23 % pro FO,
- zvýšení základní slevy na dani,
- zrušení nehmotného majetku,
- zvýšení vstupní ceny hmotného majetku na 80 tis. zpětně i od 2020,
- výhodné mimořádné daňové odpisy zpětně i od 2020,
- stravenkový paušál,
- zpřísnění osvobození nemovitostí, odpočtu hypoték,
- změny v uplatnění darů,
- paušální daň FO,
- zpětné uplatnění daňové ztráty.


Další novely včetně novel souvisejících zákonů – dle aktuálního stavu novel (minimální a zaručená mzda a její dopady do daně z příjmů – změny parametrů, daňová opatření v souvislosti s COVID apod.).

Příprava na daňové přiznání 2020 – např. zjištění z daňových kontrol a judikátů, podstatné závěry z jednání Koordinačních výborů GFŘ a Komory daňových poradců, metodika GFŘ, optimalizace daňového zatížení.

Daňový řád, správa daní – vybrané důležité změny daňového řádu od 1.1.2021.

Zápis skutečného majitele do rejstříku – nový zákon od 2021.

Diskuze a dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Daň z příjmů – novinky v roce 2020/2021 včetně souvisejících předpisů

Vybraný termín:

8.3.2021  Praha

Cena
2690 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a šest ? Součet zapište číslicemi.