DAŇ Z PŘÍJMŮ - majetek a jeho odpisování

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
vedoucí účetních oddělení, samostatné účetní, případně ekonomické manažery.

Obsah:
Obsah semináře bude upraven podle aktuálních změn v legislativě a prvních zkušeností se zaváděním těchto změn včetně porovnání s úpravou platnou v roce 2007:
* Nehmotný majetek
* Hmotný majetek
* Vazba odpisů daňových a účetních
* Účetní problematika odpisů
* Opravné položky k majetku

DAŇ Z PŘÍJMŮ - majetek a jeho odpisování

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a čtyři ? Součet zapište číslicemi.