Daň z příjmů aktuálně a očekávané změny pro rok 2024 – speciálka

TOP kurz

Kurzem Vás provede Ing. Ivana Pilařová

Po vystudování VŠE a 4leté praxi v účtárně státního podniku začala soukromě podnikat. V roce 1993 složila zkoušky daňového poradce a od té doby vede…

Kurzem Vás provede Bc. Marta Šťastná

V roce 1999 složila zkoušky daňového poradce a od té doby vede daňovou a účetní kancelář. Vysokoškolské studium na Vysoké škole ekonomie a managementu…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři si prohloubíte znalosti o dani z příjmů a seznámíte se s očekávanými změnami pro rok 2024, v podobě známé k datu konání. Současně budete mít dostatečný prostor pro diskuzi, řešení konkrétních dotazů a příležitost k výměně zkušeností.

Určeno pro

Zkušeným zájemcům o problematiku daně z příjmů PO a FO, daňovým poradcům, auditorům, účetním, pracovníkům poradenských firem, vedoucím ekonomických útvarů.

Obsah kurzu

1. seminář:
15. 11. 2023; 9:00–16:00 • Daň z příjmů fyzických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2024 – speciálka • Bc. Marta Šťastná
• aktuální legislativa a její očekávaný vývoj pro rok 2024,
• předmět daně,
• osvobození,
• bezúplatné příjmy,
• základ daně,
• samostatný základ daně,
• daňová evidence,
• paušální uplatnění výdajů,
• ukončení, přerušení podnikání,
• přechod z daňové evidence na vedení účetnictví,
• spolupracující osoby a rodinný závod,
• daňové zvýhodnění na děti,
• daňově uznatelné a neuznatelné výdaje.

2. seminář:
16. 11. 2023; 9:00–16:00 • Daň z příjmů právnických osob a účetnictví podnikatelů aktuálně a očekávané změny pro rok 2024 – speciálka • Ing. Ivana Pilařová
• novinky v zákoně o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2024,
• aktuální závěry KOOV a judikáty vztahující se k zákonu o daních z příjmů,
• výběr komplikovaných případů daňově účinných a daňově neúčinných nákladů,
• odčitatelné položky od základu daně s důrazem na daňovou ztrátu,
• návrh nové legislativní struktury účetnictví za předpokladu, že bude k datu konání semináře známá.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Daň z příjmů aktuálně a očekávané změny pro rok 2024 – speciálka

Vybraný termín:

15.11.2023 –  16.11.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a sedm ? Součet zapište číslicemi.