CO JE A NENÍ DAŇOVÝM NÁKLADEM

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
* Konstrukce základu daně z příjmů právnických osob
* Obecná úprava daňových a nedaňových nákladů, ustanovení § 24 a § 25 zákona o daních z příjmů
* Judikatura k problematice daňově uznatelných nákladů, přístupy správců daně
* Majetek v základu daně, změny platné od roku 2008 - vymezení hmotného majetku, pokyn D-300 k problematice
* Způsoby uplatňování majetku v základu daně
* Technické zhodnocení hmotného majetku, judikatura k uvedené problematice
* Vymezení nehmotného majetku pro účely daně z příjmů
* Odpisování nehmotného majetku, technické zhodnocení
* Leasing - změny od roku 2008
* Dopady do základu daně, podmínky pro uplatnění nájemného
* Předčasné ukončení leasingu
* Pohledávky v základu daně, odpis pohledávek, opravné položky - změny od roku 2008
* Podmínky pro uplatňování daňově účinných opravných položek
* Možnosti daňového odpisu pohledávek
* Vliv neuhrazených závazků na základ daně, nová úprava platná od roku 2008
* Škody podle zákona o daních z příjmů, náhrada škody
* Výdaje na práva zaměstnanců, zaměstnanecké benefity (vzdělávání, rekreace, pojištění, stravování), změny od roku 2008
* Úroky v základu daně, nová úprava uplatňování úroků v základu daně platná od roku 2008
* Reklama, reklamní a propagační předměty, reprezentace

CO JE A NENÍ DAŇOVÝM NÁKLADEM

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a devět ? Součet zapište číslicemi.