CO JE A NENÍ DAŇOVÝM NÁKLADEM

Základní info

Určeno pro podnikatele, účetní a daňové poradce.

Cíl: Osvěžit si znalosti v oblasti daňových a nedaňových nákladů s důrazem na změny v roce 2021 a s výhledem na rok 2022.
Obsah:
*Daňové a nedaňové výdaje – základní přehled
*Finanční a operativní leasing
*Manka a škody z pohledu daně z příjmů, náhrada škody, likvidace zásob
*Sankce smluvní i ostatní
*Postoupení pohledávek
*Daňové a nedaňové výdaje z titulu daní (daň z příjmů, z nabytí nemovitých věcí, DPH, silniční daň, doměrky daní…)
*Reprezentace, reklamní a propagační předměty, reklama a propagace
*Dary
*Cestovní náhrady, paušální výdaj na dopravu
*Benefity poskytované zaměstnancům
*Finanční výdaje z úvěrových finančních nástrojů (nízká kapitalizace)
*Opravné položky zákonné a ostatní
*Rezervy zákonné a ostatní
*Pořízení majetku, účetní a daňové odpisování
*Prodej dlouhodobého majetku
*Technické zhodnocení dlouhodobého majetku (odpisování, vypořádání)

Metody výuky: Výklad zákona, příklady z praxe, diskuze s účastníky, odpovědi na dotazy.

CO JE A NENÍ DAŇOVÝM NÁKLADEM

Vybraný termín:

24.1.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena
2400 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a deset ? Součet zapište číslicemi.