Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Rozpočtování pro Facility management; Facility management rizika; Účetnictví související s Facility managementem

Základní info

Proč se přihlásit

Žádný systém řízení nelze oprostit o nutnost sledování skutečných nákladů, sledování odpočtů a povinnosti platit daně. I facility manažer se musí s touto problematikou seznámit, zejména když pracuje s nemovitostmi a drahými technologiemi. Musí proto odlišovat provozní náklady od plánovaných investic (OPEX a CAPEX), musí sledovat čerpání provozních nákladů za provedené FM služby atd. Nedílnou součástí systému řízení facility managementu je i plánování rozpočtů na příští období. S tím úzce souvisí i sledování rizik a jejich eliminace (pojištění, smluvní ošetření, provozní opatření atd.). Celý odpolední blok je proto věnován účetnictví a daním v oblasti facility managementu. Všechny tyto oblasti Vám v tomto semináři objasní lektoři s mnohaletou zkušeností.

Stručný obsah kurzu:

 • Základní účetní předpisy
 • Majetek a zdroje jeho krytí
 • Kategorie účetních jednotek
 • Výdaje a náklady
 • Technické zhodnocení
 • Odpisování majetku
 • Daně, DPH
 • Plán příjmů a nákladů
 • Sledování nákladů
 • Rizika v oblasti facility managementu
 • Ošetření těchto rizik

Na co je seminář zaměřený

Každý facility manažer musí mít příjmy a náklady pod kontrolou. Prvotně si musí připravit finanční plány, kde zohledňuje jednotlivé plánované položky včetně případných rezerv na jejich naplnění. Cílem semináře v prvním bloku bude seznámit posluchače se základními parametry ekonomického plánování, které bude doplněno praktickými příklady z provozu. Ve druhém bloku budou posluchači seznámeni se základy účetnictví a daňových pravidel souvisejících s řízením facility managementu. Význačnou položku v tomto účetně daňovém přehledu hrají nemovitosti a dlouhodobé investice do technologických součástí budovy, které je potřeba nejen pořídit, ale zejména provozovat a občas renovovat či zcela obnovit. I toto je předmětem přednášky tohoto semináře. Na závěr semináře se posluchači seznámí s hrozbou rizik v FM a jak je ošetřit.

Tento seminář je součástí rekvalifikačního kurzu facility manažera (12. den), lze ho však absolvovat i samostatně.

 

Rozpočtování pro Facility management; Facility management rizika; Účetnictví související s Facility managementem

Vybraný termín:

5.5.2021  Praha
09:00 – 17:00 hod.

Cena
4250 Kč + 21 % DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.