MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ VÝROBY - 2denní

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
pracovníky zabývající se řízením provozních činností v průmyslových podnicích, pro vedoucí provozů a dále pro pracovníky, kteří se zabývají zvyšováním výkonnosti provozních činností.

Cíl:
Představit soudobé přístupy k řízení a zlepšování provozních činností, poskytnout v tomto směru příklady z praxe.

Obsah:
1. den:
Moderní přístupy provozního managementu
* Soudobé pohledy na zvyšování výkonnosti firmy a úloha zvyšování výkonnosti (produktivity) provozních činností
* Přehled soudobých přístupů zvyšování výkonnosti výrobních (provozních) činností:
* Procesní přístup
* Lean Production (štíhlá výroba)
* Outsourcing, facility management
* Kanban
* Teorie omezení
* 5 S apod.
2. den:
Praktické příklady aplikace moderních přístupů:
* Lean Production, 5 S
* Kanban

Metody výuky:
Výklad lektora, prezentace příkladů z praxe, diskuze s účastníky.

MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ VÝROBY - 2denní

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a čtyři ? Součet zapište číslicemi.