Lidský faktor ve Facility management (kdo je facility manažer, jeho kompetence)

Základní info

Proč se přihlásit

Být facility manažerem znamená být všestranným odborníkem. Facility manažer musí být na jednu stranu dostatečně technicky fundovaný, aby zvládl komunikaci s poskytovateli technické správy majetku, musí mít přehled o hlavní činnosti organizace, rozumět potřebám zaměstnanců, zákazníků, partnerů i spolupracujících třetích stran a musí především jednat s lidmi. Facility management spadá do odvětví označovaného jako H2H (Human To Human), což lze volně přeložit jako lidi pro lidi. Podstatnou složkou práce facility manažera je komunikace. Jak se na toto vše připravit, kdo může roli facility manažera vykonávat, jaké by měl mít facility manažer kompetence? To vše a mnohé jiné je obsahem závěrečného semináře rekvalifikačního kurzu facility manažera.

Stručný obsah kurzu:

 

  • Kompetence facility manažera a jejich definice
  • Odborná vybavenost facility manažera pro řízení týmu
  • Předpoklady měkkých dovedností pro úlohy facility manažera
  • Facility manažer a jeho osobnost
  • Sebereflexe pro pozici facility manažera

Na co je seminář zaměřený

Na co je seminář zaměřený

Posluchač tohoto semináře by měl předně pochopit jaké kompetence by měl mít facility manažer. Protože tato profese je v naší zemi zatím značně opomíjena, vychází se z kompetencí facility manažerů v pokrokových zemích (USA, Holandsko, VB atd.). V další části se posluchač seznámí s obecnými vlastnostmi manažera, které potřebuje k řízení týmů a ke komunikaci s klienty. Je potřeba si uvědomit, že facility manažer v sobě musí propojit technika a komunikátora se znalostí lidských charakterů a chování lidí. Proto je část přednášky věnována této oblasti a dále i oblasti sebepoznání (sebe jako osobnosti). Závěrem by si měl posluchač sám ověřit, zda je pro pozici facility manažera připraven.

Tento seminář je součástí rekvalifikačního kurzu facility manažera (15. den), lze ho však absolvovat i samostatně.

 

Lidský faktor ve Facility management (kdo je facility manažer, jeho kompetence)

Vybraný termín:

19.1.2022  Online
09:00 – 17:00 hod.

Cena
2000 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a deset ? Součet zapište číslicemi.