Interní auditor jakosti, EMS, BOZP, ISŘ

Kurz na míru

Základní info

Hlavním posláním pracovníků certifikované firmy zařazených do funkce interního auditora je zabezpečovat zpětnou vazbu o dosažené úrovni fungování daného systému a spolupracovat na odhalování prostorů pro jeho další zlepšování. Tato činnosti vyžaduje náležitou kvalifikaci ve smyslu požadavků norem ISO 9001, 14001, 19011 a OHSAS 18001, která musí být v předepsaných intervalech obnovována.

Interní auditor jakosti, EMS, BOZP, ISŘ

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.