Harmonizace AIAG+VDA FMEA (Process FMEA)

Kurzem Vás provede Ing. Jaroslav Schwarz

Základní info

Sdílené požadavky a očekávání ohledně FMEA nyní dodavatelům umožňují pracovat podle standardizovaného postupu FMEA, který plní očekávání a potřeby OEM zákazníků. Práce na spojení přístupů se soustředily na standardizaci a úpravu validačních/hodnotících tabulek FMEA, včetně kritérií a popisů hodnocení. Dodavatelé poskytující své produkty evropským a severoamerickým výrobcům (OEM) již nemusí hodnotit FMEA na základě jiných tabulek v příručkách FMEA od VDA a AIAG. Zástupci VDA a AIAG došli k dohodě, že u harmonizované FMEA může být příležitost spojit a standardizovat i další části obou příruček. Cílem je spolupráce týmu FMEA, managementu, zákazníků a dodavatelů na potenciálních vadách, která je základem pro zlepšování požadavků produktu nebo procesu a opatření pro prevenci a detekci.

Obsah kurzu Process FMEA (FMEA Handbook 2019):
* Úvod
* Účel a popis
* Cíle a limity FMEA
* Integrace FMEA ve společnosti
* Potenciální úvahy FMEA
* Závazek vyššího managementu
* Ochrana know-how Design FMEA / Process FMEA
* Dohody mezi zákazníky a dodavateli
* Strategie přechodu
* Generické a Family FMEA
* FMEA pro produkty a procesy
* Design FMEA
* Process FMEA
* Spolupráce mezi FMEA
* Plánování projektu
* Záměr FMEA
* Načasování FMEA
* Tým FMEA
* Úkoly FMEA
* Nástroje FMEA
* Metodologie FMEA
* Provedení Process FMEA
* krok Process FMEA: Plánování a příprava
* Účel
* Identifikace a hranice P-FMEA projektu
* Plán projektu P-FMEA
* Definice základní P-FMEA
* Hlavička P-FMEA
* krok Process FMEA: Strukturální analýza
* Účel
* Vývojový diagram procesu
* Strom struktury
* Spolupráce mezi technickými týmy zákazníka a dodavatele (odpovědnosti rozhraní)
* Základ pro analýzu funkcí
* krok Process FMEA: Analýza funkcí
* Účel
* Funkce
* Požadavky (charakteristiky)
* Vizualizace funkčních vztahů
* Analýza funkcí
* Spolupráce mezi týmem techniků (systémy, bezpečnost a komponenty)
* Základ pro analýzu poruch
* krok Process FMEA: Analýza poruch
* Účel
* Vady
* Řetězec poruch
* Následky vad
* Způsob poruchy
* Příčina poruchy
* Analýza poruch
* Korelace mezi PFMEA a DFMEA
* Dokumentace analýzy poruchy
* Spolupráce mezi zákazníkem a dodavatelem (následky poruch)
* Základ pro analýzu rizik
* krok Process FMEA: Analýza rizik
* Účel
* Stávající preventivní kontroly (PC)
* Stávající nástroje detekce (DC)
* Stávající nástroje prevence a detekce
* Hodnocení
* Závažnost (S)
* Výskyt (O)
* Detekce (D)
* Priorita akce (AP)
* Spolupráce mezi zákazníkem a dodavatelem (závažnost)
* Základ pro optimalizaci
* krok Process FMEA: Optimalizace
* Účel
* Stanovení odpovědných osob
* Stav opatření
* Posouzení účinnosti opatření
* Trvalé zlepšování
* Spolupráce mezi týmem FMEA, managementem, zákazníky a dodavateli o možných chybách
* krok Process FMEA: Dokumentace výsledků
* Účel
* FMEA report
* Příklad formulářů
* Souhrn změn
* Dodatky
* Formuláře
* Validační katalogy (význam, výskyt, detekce a priorita akce)
* Nástroje pro tvorbu FMEA dokumentace (IQ-RM, IQS)
Kurz je určen pro technické úseky (konstruktéry, projektanty, průmyslové inženýry, technology, zástupce kvality, vedoucí projektů, zkušební techniky, nástrojáře, výrobní inženýry, specialisty na výpočty), oddělení nákupu a rozvoje dodavatelů.

Harmonizace AIAG+VDA FMEA (Process FMEA)

Vybraný termín:

24.9.2021  Online

Cena
3990 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a dvě ? Součet zapište číslicemi.