Facility management z pohledu trvale udržitelného prostředí; Certifikace budov; Stavební údržba

Základní info

Proč se přihlásit

Udržitelnost prostředí je jednou z priorit současnosti. Životní prostředí se za poslední roky významně zhoršilo, oteplování planety se začíná projevovat na výrazných anomáliích našeho podnebí, flora i fauna začínají pociťovat dopady těchto změn. Antoina de Saint-Exupéry prohlásil, že „Zemi nedědíme po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí.” Abychom proto našim potomků předali prostředí, pokud možno nezdevastované, musíme se podle toho chovat. Facility manažer se musí starat o budovy a pozemky, měl by k tomu však přistupovat udržitelně. Mezinárodní asociace IFMA uděluje titul SFM facility manažerům, kteří prokáží, že k FM službám přistupují udržitelně. Jednou z forem, jak již od projektu postupovat udržitelně je systém tzv. udržitelných budov (Green Building), který již má několik certifikačních programů. O tomto i o problematice stavební údržby se seznámíte v tomto semináři.

Stručný obsah kurzu:

 • Historie udržitelnosti
 • Co je udržitelnost (definice) a její principy
 • Co má vliv na naši planetu?
 • Společenská odpovědnost podniku (CSR)
 • Udržitelnost z pohledu FM
 • Filozofie a princip commissioningu
 • Proč vůbec certifikovat budovu?
 • Certifikační systémy v ČR
 • Co lze certifikovat?
 • Problematika stavební údržby v kontextu FM
 • Zjišťování aktuálního stavebně technického stavu budov

Na co je seminář zaměřený

V rámci tohoto semináře se seznámíte se základy problematiky udržitelnosti (dříve trvalého udržitelného rozvoje) a s pohledem facility managementu na tuto problematiku. Facility manažer je jedním ze strůjců kvalitního interního prostředí v budovách, které lze považovat za udržitelný mikrosvět. Zodpovědný, a hlavně udržitelný přístup k této problematice je jednou z priorit facility manažera. Aby toto zvládl, je zde několik nástrojů, které k tomu může použít. Jedním z nich je tzv. certifikace udržitelných budov (Green Building), kde svojí profesí navazuje na projektanty a stavaře. Znát principy jednotlivých certifikací, umět pokračovat v nastoleném trendu je též jedním z úkolů, se kterým se musí facility manažer vyrovnat.

Samostatným tématem, který přímo na udržitelnost nenavazuje, je stavební údržba budov. Stavební údržba je „sestrou“ technologické údržby a používá obdobné nástroje (viz 7. seminář rekvalifikace). Seznámíte se s tříděním stavebních dílů budov a s jejich významem ve fázi údržby.

Tento seminář je součástí rekvalifikačního kurzu facility manažera (8. den), lze ho však absolvovat i samostatně.

 

Facility management z pohledu trvale udržitelného prostředí; Certifikace budov; Stavební údržba

Vybraný termín:

 Praha
09:00 – 17:00 hod.

Cena
4250 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a pět ? Součet zapište číslicemi.