Európska dohoda o preprave nebezpečných vecí ADR – preškolenie, 1 deň

kurz

Základní info

Všetci účastníci prepravy nebezpečných vecí (dopravcovia, príjemcovia, odosielatelia, zasielatelia) sú povinní pri zmene dohody prejsť preškolením k tejto problematike a oboznámiť sa so zapracovanými zmenami (preškolenie na roky 2007 – 2008).Účastníci školenia obdržia osvedčenie o školení podľa kapitoly 1.3 a bodu 8.2.3. Dohody ADR

Európska dohoda o preprave nebezpečných vecí ADR – preškolenie, 1 deň

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
500 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.