Energetický specialista: Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.

Základní info

Komu je kurz určen:

Všem, kteří se chystají získat oprávnění na zpracovávání kontrol kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb., autorizovaným inženýrům a technikům, stavebníkům, případně těm, kteří se o danou problematiku zajímají.

U účastníků se předpokládají alespoň základní znalosti z oboru energetiky a stavebnictví.

Průběh kurzu:

Během kurzu se účastníci seznámí s aktuální legislativou, budou popsány způsoby určení účinnosti kotlů a rozvodů tepelné energie. Účastníci se seznámí i se základními výpočty z oboru energetiky a stavebnictví.

Součástí kurzu je i odborná exkurze v terénu.

Obsah kurzu:

  • Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a vyhláška č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie.
  • Základní pojmy z oboru.
  • Předmět kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie.
  • Dimenzování kotle k požadavku na vytápění budovy a potřebu teplé vody.
  • Určení účinnosti kotlů.
  • Případová studie.
  • Praktické výpočty v rámci jednotlivých kapitol.
  • Odborná exkurze v terénu.

Co Vám kurz přinese:

Kurz je koncipován jako příprava na výkon činnosti energetického specialisty s oprávněním zpracovávat kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.

Rozsah kurzu: 2 dny

Energetický specialista: Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013 Sb.

Vybraný termín:

6.9.2021 –  9.11.2021  Praha

Cena
19800 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a šest ? Součet zapište číslicemi.