Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

Kurzem vás provede

Základní info

Seminář je určen pro

management a technické pracovníky firem vyrábějící strojní zařízení, dále také pro dovozce, distributory a nákupce strojních zařízení.
Obsah semináře

Aktuální legislativa EU a ČR pro strojní zařízení
* Legislativa EU a ČR obecně
* Směrnice 2006/42/ES
* Zákon č. 22/1997 Sb. a NV č. 176/2008 Sb.

NV č. 176/2008 pro strojní zařízení (směrnice 2006/42/ES) a změny obsažené v novém nařízení vlády 320/2017
* Oblast platnosti
* Oddělení strojních zařízení a elektrických zařízení nízkého napětí
* Požadavky na strojní zařízení pro uvádění na trh nebo do provozu
* Základní požadavky na strojní zařízení
* Posuzování rizik a snižování rizik
* Technická dokumentace
* Návod k používání
* ES prohlášení o shodě
* Prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení
* Postupy posuzování shody

Nový legislativní rámec EU
* Zákon č. 90/2016 o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh
* Výrobce, dovozce a distributor – nové odpovědnosti hospodářských subjektů
* Nové směrnice EU související s oblastí strojních zařízení (PED, LVD, EMC)
Úpravy provozovaných strojních zařízení
* Požadavky pro provozovaná zařízení podle NV 378/2001 Sb. a Směrnice 2009/104/ES
* Legislativa pro modifikace (úpravy, opravy, modernizace) strojních zařízení
* Kritéria pro určení, jestli se na strojní zařízení po modifikaci vztahují požadavky Směrnice 2006/42/ES

Harmonizované normy
* Závaznost
* Rozdělení
* Příklady často používaných harmonizovaných norem

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

Vybraný termín:

21.9.2021  Praha

Cena
4490 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a dvě ? Součet zapište číslicemi.