Úvod do revize normy ISO/DIS 9001:2015

kurz

Základní info

Cíl kurzu:

Účastnici kurzu získají přehled o změnách normy ISO 9001. Získají vědomosti o praktickém použití systému managementu rizik a jeho využití při řízení ztrát ve spojení s identifikací procesu a jejich monitorováním. Budou způsobilí zlepšit a zjednodušit svoje systémy managementu kvality tak, aby se stali součástí jejich business systému. Pochopí normu ISO 9001:2015 jako návod a nástroj na řízení ztrát a rizik.

 Obsahová náplň:

−      přehled a výklad nových požadavků ISO 9001

−      změny vyplývající z porovnání norem ISO 9001:2008 versus ISO 9001:2015

−      shrnutí klíčových změn - Kontext organizace, Procesní přístup, Riziko a preventivní opatření, Zdokumentované informace, Odpovědnost managementu, Přezkoumáni systému managementu

 Cílová skupina:

Kurz je určený manažerům kvality, interním auditorů, externím poradcům v systémech managementu a všem, kteří se chtějí zabývat nebo se zajímají o budoucí vývoj systémů managementu kvality.

 

Úvod do revize normy ISO/DIS 9001:2015

Vybraný termín:

 Praha

Cena
4 500 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.