Technik kvality

kurz

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Naučit účastníky kurzu základním nástrojům, technikám a postupům kvality vč. důkladného procvičení na praktických příkladech z výrobní praxe. Hlavním cílem je umět předepsat kontrolní plán tak, aby na výrobek nepřišly žádné reklamace.

Určeno pro

Pracovníkům podnikových útvarů zabezpečování kvality, útvarů vývoje, konstrukce a technické přípravy výroby, manažerům projektů, auditorům, vedoucím pracovníkům výrobních úseků i pracovníkům útvarů marketingu a rozvoje dodavatelů. Zvláště vhodné pro dodavatele automobilového průmyslu.

Obsah kurzu

1. modul – MI • Kvalita výrobku

 • Proměnlivost, histogram

 • Rozdíl mezi „vyrobenou“ a „vykontrolovanou“ kvalitou

 • Indexy způsobilosti procesu

 • SPC

 • Úvod do statistické přejímky srovnáváním

 • Kontrolní technologie


2. modul – MII • Management projektu

 • Cíle kvality projektu

 • QFD, určení kritických znaků výrobku

 • Analýza vad, určení kritických vad výrobku

 • Kontrolní plán

 • FMEA

 • FTA


3. modul – MIII • Potřeba zlepšování

 • Chyby při zlepšování, metodiky zlepšování

 • Ishikawův diagram, Paretův graf

 • 8D Report

 • DOE

 • Závěrečný test


Termíny pro r. 2023: • MI 30.-31.5., MII 13.-14.6., MIII 26.-27.6.

 • MI 5.-.6.10., MII 19.-20.10., MIII 30.-31.10.

Poznámka

Informace shodné pro všechny 3 moduly: 1. den 08:30 – 09:00 Prezence

  09:00 – 17:00 Odborný program

 2. den 08:00 – 16:00 Odborný program


Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).


Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.


Po úspěšném absolvování závěrečného testu bude účastníkům vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 48 hodin a obsahové náplně kurzu.

Technik kvality

Vybraný termín:

5.10.2023 –  31.10.2023  Královéhradecký kraj

Cena
18 900 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Tento termín

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.