SMED (Single Minute Exchange of Die)

kurz

Základní info

Popis kurzu

Rychlé přeseřízení.

Obsah kurzu

SMED - Single Minute Exchange of Die = changover = C/O. Důležitá aktivita v Lean Production sloužící zejména k dosažení větší flexibility a kratší doby dodání. Smyslem je snížit dobu seřízení zařízení, což vede k: 

a) zvýšení disponibilní doby výroby (tento efekt se využívá občas, když není tlak na flexibilitu, ale na kapacitu
b) zvýšení flexibility a zkrácení doby dodání (klíčový efekt při velké četnosti vyráběných typů)

 • Co je SMED? 
 • Efekty SMED: 
  • zvýšení dostupného výrobního času 
  • zvýšení flexibility dodávek. 
 • 6 kroků SMED:
  • standardizovat akce externího seřizování 
  • standardizovat stroje a zařízení 
  • využít rychlé upínače 
  • využít doplňkové nástroje, které budou seřízené v přípravku a s tímto pak vložené do stroje 
  • vytvořit multipersonální seřizovací skupiny 
  • automatizovat proces seřizování. 
 • Běžné fáze seřízení: 
  • příprava a kontrola nástrojů 
  • montáž a demontáž nástrojů 
  • měření, nastavení 
  • zkušební série a konečné seřízení. 
 • Fáze zlepšení SMED: 
  • oddělit interní a externí činnosti 
  • přeměnit interní na externí 
  • zlepšit všechny kroky operací. 
 • SMED ukázky, příklady, cvičení

Seminář je určen pro manažery kvality, kontrolory, techniky kvality, členy řešitelských týmů, mistry, technology, reklamační oddělení.

SMED (Single Minute Exchange of Die)

Vybraný termín:

4.9.2023  Moravskoslezský kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.