Ochrana ovzduší a vodní hospodářství

Kurz na míru

Základní info

Zaměření: cílem kurzu "Ochrana ovzduší a vodní hospodářství" je získání informací o platných předpisech a povinnostech v ochraně ovzduší a vodním hospodářství a jeho nedílnou součástí jsou praktické ukázky a příklady vedoucí k pochopení a splnění všech zákonných povinností.

Cílová skupina: všichni pracovníci působící v ochraně ovzduší a pracovníci odpovědní za vodní hospodářství a ochranu vod.

Obsah kurzu:

 • Základní informace - výklad k zákonu č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší
 • Výklad legislativních požadavků ochrany ovzduší
 • Klasifikace zdrojů znečišťování ovzduší
 • Změny v kategorizaci zdrojů znečišťování ovzduší
 • Povinnost provozovatelů stávajících vyjmenovaných zdrojů
 • Autorizované měření emisí – povinnosti, rozsah, četnost, upuštění
 • Vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek
 • Nové požadavky u chladiv podle nařízení EU 517/2014
 • Úvod do problematiky vodního hospodářství a ochrany vod
 • Výklad legislativních požadavků z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod
 • Vodoprávní povolení, souhlasy, vyjádření
 • Odpadní vody, závadné látky, povinnosti při zacházení se závadnými látkami
 • Havarijní plány, havárie, povinnosti při havárii
 • Poplatky za odběr a vypouštění vod
 • Vodovody a kanalizace, výklad základních pojmů
 • Povinnost při provozu vodovodních a kanalizačních přípojek

 

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.  
Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 7 hodin, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte
prosím na info@systemy-jakosti.cz

Ochrana ovzduší a vodní hospodářství

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.