Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Kurz na míru

Základní info

Zaměření: kurz "Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi" podrobně rozebírá požadavky zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.

Cílová skupiny: všichni pracovníci, kteří pracují ve styku s nebezpečnými látkami, vedoucí pracovníci, ekologové a manažeři EMS.

Obsah kurzu:

  • Zákon o chemických látkách
  • Nařízení EP a rady č. 1907/2006 (REACH), Nařízení EP a rady č. 1272/2008 (GHS)
  • Označení a používané obaly CHLP, Bezpečnostní listy, příklady a ukázky
  • Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi
  • Zákon o prevence závažných havárií
  • Povinnosti provozovatelů zařazených objektů zařazených do skupiny A a B metodika zařazení
  • Ukázky a příklady praktického použití

 

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.  
Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 8 hodin, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte
prosím na info@systemy-jakosti.cz

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.