Nakládání s chemikáliemi dle REACH a CLP

kurz

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Vysvětlit požadavky legislativy platné pro oblast nakládání s chemikáliemi, která je v současné době silně ovlivňována a aktualizována shodně pro všechny členské státy EU.

Určeno pro

Především pracovníkům odpovědným v organizacích a firmách za ochranu životního prostředí a za oblast BOZP.

Obsah kurzu

  • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a přípravcích vč. prováděcích předpisů a jeho současné platné znění
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho současná podoba
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) vč. prováděcích předpisů a pozdějších úprav
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) a jeho současné znění
  • Diskuse, zodpovězení dotazů účastníků

Poznámka

8:30 – 9:00 Prezence
9:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, ovoce, chlebíčky, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 8 hodin a obsahové náplně kurzu.

Nakládání s chemikáliemi dle REACH a CLP

Vybraný termín:

27.10.2023  Královéhradecký kraj

Cena
4 800 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.