Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Metrologie I.

Základní info

Metrologie je obor, který se zabývá měřením, měřícími jednotkami a meto-
dami, technikou měření, měřidly a některými vlastnostmi osob provádějí-
cích měření. Tento obor pak nachází uplatnění téměř ve všech oblastech
lidské činnosti. Většinu věcí, se kterými zacházíme nebo je chceme vyrobit,
musíme rovněž i nějak „změřit“. Nezbytností pro úspěšné fungování firmy je
znalost základních legislativních požadavků na řízenou metrologii.

V současnosti jsme také na základě Vašich podnětů připravili nová dvě školení, která navazují na základní školení Metrologie. Jedná se o nadstavbové dvoudenní školení Metrologie II. a jednodenní specializované školení Metrologie III.

Komu je školení určeno

 • pracovníkům, kteří vykonávají funkci metrologa nebo byli výkonem funkce metrologa pověřeni, a zaměstnancům zodpovědným za činnosti metrologie ve firmě

Obsah školení

1. Základní metrologické předpisy

 • zákon č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb. ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnostměřidel a měření a Vyhláška č. 229/2010 Sb.
 • vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 245/2000 Sb. ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a Vyhláška č. 204/2010 Sb.
 • vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 264/2000 Sb., o základních měřících jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování
 • NV č. 464/2005 Sb., kterým se stanový technické požadavky na měřidla

2. Metrologie v podnikové praxi

 • interní kalibrace v podniku; externí kalibrace
 • metrologické požadavky normy ČSN EN ISO 9000 - systémy managementu kvality
 • ČSN EN ISO 10012 - systémy menagementu měření
 • značení a evidence měřidel , nejistoty měření
 • metrologické zabezpečení v oblasti EMS
 • tvorba metrologické dokumentace
 • aktuální a připravované změny metrologické legislativy
 • řada norem ISO 31 - veličiny a jednotky

Co Vám školení přinese

Získáte základní přehled o legislativních předpisech týkajících se metrologie, práv a povinností uživatelů měřidel. Seznámíte se s měřidly, jejich rozdělením a charakteristikami a také s tím, jak zjišťovat jednotnost a správnost měřidel a měření. Osvojíte si základní znalosti v oblasti přesnosti měření, vyhodnocování a eliminace systematických a náhodných chyb měření a vyjadřování nejistot měření.
Vašim zákazníkům tak poskytnete vyšší garanci kvality nakupovaných produktů a lepší odbornou komunikaci při sjednávání technických podmínek.

Metrologie I.

Vybraný termín:

25.9.2023  Brno

Cena
4 300 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.