Metrologie I.

kurz

Základní info

Metrologie je obor, který se zabývá měřením, měřícími jednotkami a meto-
dami, technikou měření, měřidly a některými vlastnostmi osob provádějí-
cích měření. Tento obor pak nachází uplatnění téměř ve všech oblastech
lidské činnosti. Většinu věcí, se kterými zacházíme nebo je chceme vyrobit,
musíme rovněž i nějak „změřit“. Nezbytností pro úspěšné fungování firmy je
znalost základních legislativních požadavků na řízenou metrologii.

V současnosti jsme také na základě Vašich podnětů připravili nová dvě školení, která navazují na základní školení Metrologie. Jedná se o nadstavbové dvoudenní školení Metrologie II. a jednodenní specializované školení Metrologie III.

Komu je školení určeno

 • pracovníkům, kteří vykonávají funkci metrologa nebo byli výkonem funkce metrologa pověřeni, a zaměstnancům zodpovědným za činnosti metrologie ve firmě

Obsah školení

1. Základní metrologické předpisy

 • zákon č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb. ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnostměřidel a měření a Vyhláška č. 229/2010 Sb.
 • vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 245/2000 Sb. ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a Vyhláška č. 204/2010 Sb.
 • vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 264/2000 Sb., o základních měřících jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování
 • NV č. 464/2005 Sb., kterým se stanový technické požadavky na měřidla

2. Metrologie v podnikové praxi

 • interní kalibrace v podniku; externí kalibrace
 • metrologické požadavky normy ČSN EN ISO 9000 - systémy managementu kvality
 • ČSN EN ISO 10012 - systémy menagementu měření
 • značení a evidence měřidel , nejistoty měření
 • metrologické zabezpečení v oblasti EMS
 • tvorba metrologické dokumentace
 • aktuální a připravované změny metrologické legislativy
 • řada norem ISO 31 - veličiny a jednotky

Co Vám školení přinese

Získáte základní přehled o legislativních předpisech týkajících se metrologie, práv a povinností uživatelů měřidel. Seznámíte se s měřidly, jejich rozdělením a charakteristikami a také s tím, jak zjišťovat jednotnost a správnost měřidel a měření. Osvojíte si základní znalosti v oblasti přesnosti měření, vyhodnocování a eliminace systematických a náhodných chyb měření a vyjadřování nejistot měření.
Vašim zákazníkům tak poskytnete vyšší garanci kvality nakupovaných produktů a lepší odbornou komunikaci při sjednávání technických podmínek.

Metrologie I.

Vybraný termín:

25.9.2023  Brno

Cena
4 300 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.