Kvalita pro mistry

kurz

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Pracovníkům ve funkci mistra poskytnout nejdůležitější informace o kvalitě a kontrole kvality tak, aby je nejen sami lépe pochopili, ale mohli je snáze předávat svým spolupracovníkům, které vedou.

Určeno pro

Mistrům, ale i VŠEM ostatním, kteří se chtějí seznámit s nejdůležitějšími informacemi o kvalitě výrobku, kontrolních technologiích, systému kvality a zlepšování kvality.

Obsah kurzu


 • Dnešní podnikatelské prostředí a integrovaný management

 • Co je to kvalitní výrobek

 • Rozdíl mezi vyrobenou a vykontrolovanou kvalitou

 • Úvod do SPC měřením

 • Statistická přejímka srovnáváním

 • Předpis kontrol výrobku

 • Systém kvality a požadavky ISO 9001 (se zaměřením na výrobu)

 • Metodika a nástroje zlepšování kvality

 • Plánování kvality procesů a výrobku

 • Řízení procesů a klíčový význam uplatnění statistických metod při zabezpečení jejich způsobilosti

 • Hodnocení procesů a jeho nástroje

 • Kontrola a metrologické zabezpečení

 • Plány kontrol a řízení, audity procesu a produktu,

 • Proces schvalování dílů do sériové výroby (PPAP), vzorkování

 • Zlepšování procesů – související metody a nástroje

 • Management rizik (FMEA)

 • Princip zlepšování PDCA

 • 7 základních nástrojů řízení kvality

 • 8D Report

 • Praktické zkušenosti z výrobních firem a jejich dodavatelů

Poznámka


 1. den 08:30 – 09:00 Prezence

  09:00 – 17:00 Odborný program

 2. den 08:00 – 16:00 Odborný program


Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).


Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.


Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 16 hodin a obsahové náplně kurzu.

Kvalita pro mistry

Vybraný termín:

27.11.2023 –  28.11.2023  Královéhradecký kraj

Cena
7 200 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.