Kontrola vad

kurz

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Účastník se seznámí s možnými druhy kontroly vad výrobku. Po vysvětlení metodiky (z pohledu předností i nedostatků jednotlivých metod), si účastníci vyzkouší vlastní návrh kontrol možných vad na praktických příkladech.

Určeno pro

Pracovníkům firem, kteří navrhují kontrolní plány nebo provádějí vstupní kontroly, kontroly v procesu výroby i výstupní kontroly. Dále pracovníkům, kteří za firmu schvalují dohody o kvalitě směrem k dodavatelům či k zákazníkovi. Je určen i pracovníkům, kteří jsou pověřeni návrhem úsporných projektů a zlepšováním v oblasti kvality výrobku. A v neposlední řadě pracovníkům, kteří jsou pověřeni investigací reklamovaných výrobků a určením příčiny, proč prošel vadný kus až k zákazníkovi.

Obsah kurzu


  • Význam kvality v dnešním podnikatelském prostředí

  • Rozdíl mezi kontrolami výrobku a procesu

  • Statistická přejímka srovnáváním

  • Účinnost 100% kontroly člověkem

  • Účinnost 100% kontroly automatem

  • Poka Yoke

  • Podvodné kontrolní technologie

  • Praktický nácvik návrhu kontrol vad

Poznámka

Časový program kurzu:  • 08:45 – 09:00 Prezence

  • 09:00 – 17:00 Odborný program


Během programu v prezenční formě bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).


Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

Kontrola vad

Vybraný termín:

10.10.2023  Královéhradecký kraj

Cena
4 200 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.