Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (ČSN EN ISO 15189:2013)

Základní info

Prezenční školení probíhá v souladu s protiepidemickými opatřeními.

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen interním auditorům zdravotnických laboratoří, kteří si chtějí zopakovat požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost. Kurz je vhodný pro všechny interní auditory, kteří mají s auditováním předchozí zkušenosti.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Základem je výklad požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost z pohledu interního auditora. Seznámíme se s postupem pro auditování obsahujícím doporučení normy ČSN EN ISO 19011:2019 - Směrnice pro auditování systémů managementu a její provázanost do laboratoře. Cílem je sdílení zkušeností z auditorské praxe. Podstatnou část kurzu tvoří případové studie a práce ve skupinách.

Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 08.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

Program: 9.00 až 16.00 hod.

  • Výklad a rozbor požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost
  • Příklady auditování požadavků ČSN EN ISO 15189:2013

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana Rejtharová


Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (ČSN EN ISO 15189:2013)

Vybraný termín:

12.4.2023  Praha

Cena
3 800 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.