Interní auditor kvality I

kurz

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Poskytnout základní výcvik budoucím interním auditorům kvality ve smyslu požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016. Naučit je plánovat, provádět a vyhodnocovat audity systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 19011:2018.

Určeno pro

Pracovníkům certifikovaných firem, kteří jsou nebo budou zařazeni do funkce interního auditora kvality. Pro členy podnikového managementu je kurz díky své obsahové náplni osvědčeným zdrojem základních informací o systémech managementu kvality v kontextu norem ISO řady 9000.

Obsah kurzu


  • Kvalita a systémy jejího zabezpečování

  • Vysvětlení procesního přístupu jako základního principu norem ISO řady 9000

  • Systémy managementu kvality- Požadavky

    Výklad normy ČSN EN ISO 9001:2016

  • Norma ČSN EN ISO 19011:2018 – Směrnice pro auditování systému managementu a její aplikace v praxi (plánování, příprava, provádění a vyhodnocování interních auditů)

  • Zvláštní požadavky na kvalitu ve vybraných odvětvích

  • Zkušenosti se zaváděním a auditováním systémů managementu kvality v praxi

  • Výcvik auditování na případových studiích a praktických příkladech

Poznámka

1. den:

08:30 – 09:00 Prezence

09:00 – 17:00 Odborný program


2. den:

08:00 – 16:00 Odborný program


Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).


Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku (vč. možnosti provedení on-line) na vyžádání rádi zpracujeme.


Kurz je zakončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování bude účastníkům vystaveno OSVĚDČENÍ s uvedením rozsahu 16 hodin a obsahové náplně kurzu.

Interní auditor kvality I

Vybraný termín:

18.12.2023 –  19.12.2023  Královéhradecký kraj

Cena
6 900 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Tento termín

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.