Interní auditor dle ISO 19011

Základní info

Cílová skupina pro školení – pro koho je určeno

Současným či budoucím interním auditorům, kteří auditují systém managementu dle norem ISO (nejen ISO 9001) – a to nejen ve vlastních firmách, ale prověřují i QMS dodavatelů. Školení je zaměřeno nejen na auditování shody s požadavky normy, ale také je kladen důraz na procesní přístup a práci s riziky, která mohou zásadním způsobem ovlivnit výkonnost systémů managementu. Představení základních požadavků normy ISO 19011 je doplněno praktickými příklady a pohledem zkušeného auditora.

Přínos školení

Pohled na fungování firmy očima auditora:

  • Kompetenci k provádění auditu z hlediska jeho role a cílů. V rámci procesu rozhodování managementu hrají zjištění auditora zásadní roli – naučíte se to
  • Bude znát požadavky norem ISO 19011
  • Porozumí očekáváním managementu a bude umět být jeho partnerem

Náplň školení

Postupy a provedení interního auditu dle normy ISO 19011 - etapy auditu, požadavky na kompetence auditora, plánování, cíle a postupy auditu, příprava na audit/praktický audit dokumentace/procesu, typy zjištění a identifikace příležitostí.

Klademe důraz na zásadní kompetence, nechybí prostor pro dotazy a diskusi.

Časový rámec

1 den

 

Lektor

Ing. Jiří Nevřela (Výzkumný Ústav Železniční, a.s.)

 

Další doporučená školení

Manažer kvality (5 dní)

Manažer kvality železničního podniku se zaměřením na problematiku řízení rizik dle NK (EU) č. 402/2013 (1 den)

Interní auditor dle ISO 9001 (2 dny)

Interní auditor dle ISO 19011

Vybraný termín:

16.6.2023  Praha 8 - Karlín Upřesnující informace k termínu
09:00 – 16:00 hod.

Cena
3 200 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a dvě ? Součet zapište číslicemi.