Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Interní auditor BOZP podle ISO 45001:2018

Kurzem Vás provede Ing. Tomáš Hezina, Ph.D. Je absolventem Zemědělské fakulty a následně doktorského studia v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie. Pracoval v automobilovém průmyslu, kde se specializoval na systémy řízení. V současné době působí jako poradce, lektor a auditor systémů EMS, QMS, OHSAS a BOZP. Je držitelem certifikátů Manažer EMS, QMS a auditor EMS, QMS, OHSAS a BOZP. (Více o lektorovi)

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Poskytnout nejdůležitější informace z hlediska požadavků normy ISO 45001:2018 stávajícím i budoucím interním auditorům systémů BOZP.

Určeno pro

Novým interním auditorům systémů BOZP k získání způsobilosti provádět interní audity hlediska požadavků normy ISO 45001:2018 a stávajícím interním auditorům systémů BOZP jako rekvalifikace.

Obsah kurzu


 • Norma ISO 45001:2018 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – obsah hlavních požadavků normy

 • Struktura normy podle Annex SL (10 kapitol) – soulad se strukturou norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

 • Plánování, příprava, provádění a vyhodnocování interního auditu subsystému BOZP v organizaci – výklad příslušných ustanovení normy EN ISO 19011:2018

 • Zásady auditování specifické pro systém řízení BOZP

 • Nejdůležitější legislativa pro systémy BOZP

 • Praktické zkušenosti z poradenství a certifikací ve firmách se zavedenými subsystémy managementu (QMS, EMS a BOZP)

 • Závěrečná diskuse a zodpovězení dotazů

Poznámka


 1. den 08:30 – 09:00 Prezence

  09:00 – 17:00 Odborný program

 2. den 08:00 – 16:00 Odborný program


Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).


Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku (vč. možnosti provedení on-line) na vyžádání rádi zpracujeme.


Kurz je zakončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování bude účastníkům vystaveno OSVĚDČENÍ s uvedením rozsahu 16 hodin a obsahové náplně kurzu.

Interní auditor BOZP podle ISO 45001:2018

Vybraný termín:

23.5.2023 –  24.5.2023  Královéhradecký kraj

Cena
6 900 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a pět ? Součet zapište číslicemi.