Interní auditor BOZP podle ISO 45001:2018

kurz

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Poskytnout nejdůležitější informace z hlediska požadavků normy ISO 45001:2018 stávajícím i budoucím interním auditorům systémů BOZP.

Určeno pro

Novým interním auditorům systémů BOZP k získání způsobilosti provádět interní audity hlediska požadavků normy ISO 45001:2018 a stávajícím interním auditorům systémů BOZP jako rekvalifikace.

Obsah kurzu


 • Norma ISO 45001:2018 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – obsah hlavních požadavků normy

 • Struktura normy podle Annex SL (10 kapitol) – soulad se strukturou norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

 • Plánování, příprava, provádění a vyhodnocování interního auditu subsystému BOZP v organizaci – výklad příslušných ustanovení normy EN ISO 19011:2018

 • Zásady auditování specifické pro systém řízení BOZP

 • Nejdůležitější legislativa pro systémy BOZP

 • Praktické zkušenosti z poradenství a certifikací ve firmách se zavedenými subsystémy managementu (QMS, EMS a BOZP)

 • Závěrečná diskuse a zodpovězení dotazů

Poznámka


 1. den 08:30 – 09:00 Prezence

  09:00 – 17:00 Odborný program

 2. den 08:00 – 16:00 Odborný program


Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).


Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku (vč. možnosti provedení on-line) na vyžádání rádi zpracujeme.


Kurz je zakončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování bude účastníkům vystaveno OSVĚDČENÍ s uvedením rozsahu 16 hodin a obsahové náplně kurzu.

Interní auditor BOZP podle ISO 45001:2018

Vybraný termín:

23.5.2023 –  24.5.2023  Královéhradecký kraj

Cena
6 900 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Královéhradecký kraj
Tento termín
Královéhradecký kraj

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.