Implementace požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2023 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře

Základní info

Prezenční školení probíhá v souladu s protiepidemickými opatřeními.

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pro manažery kvality, vedoucí laboratoře, případně další pracovníky, kteří odpovídají za implementaci nových požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2023 do stávajících pravidel a dokumentace zdravotnické laboratoře. Součástí kurzu jsou praktické ukázky řešení požadavků normy a porovnání s ČSN EN ISO 15189:2013.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Cílem je seznámení s požadavky revidované normy, její strukturou a způsobem zavedení nových požadavků do laboratoře. Podstatnou část kurzu tvoří praktické příklady a práce ve skupinách (WS).

Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

Program: 1. den - 9.00 až 16.00 hod., 2. den - 9.00 až 15.00 hod.

 • Struktura normy ČSN EN ISO 15189:2023 Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a kompetenci
 • Rozbor nových požadavků ČSN EN ISO 15189:2023
 • Nestrannost a důvěrnost
 • Identifikace a monitorování rizik nestrannosti, právní vymahatelnost důvěrnosti informací
 • Struktura laboratoře, odpovědnosti a pravomoci vedení laboratoře, odpovědnost za systém managementu
 • Vymezení rozsahu služeb laboratoře
 • Požadavky na zdroje
 • Kompetence pracovníků a hodnocení kompetencí
 • Zařízení a metrologická návaznost
 • Procesy laboratoře, postupy laboratorních vyšetření, flexibilní rozsah akreditace
 • Neshody a nápravná opatření
 • Řešení stížností
 • Řízení dat a management informací
 • Požadavky na systém managementu
 • Řízení dokumentů a záznamů
 • Opatření k zohlednění rizik a příležitostí ke zlepšení
 • Interní audity a přezkoumání systému managementu
 • Příručka kvality zdravotnické laboratoře
 • Harmonogram implementace ČSN EN ISO 15189:2023 do zdravotnické laboratoře před externím auditem
 • Případové studie

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana Rejtharová

Účastníci po kurzu obdrží na email (který byl uvedený v objednávce) vzorové materiály.


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Implementace požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2023 – praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře

Vybraný termín:

13.12.2023 –  14.12.2023  Praha

Cena
6 500 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a šest ? Součet zapište číslicemi.