Čisté prostory – základy, klasifikace, testy a monitoring

kurz

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Seznámit se z pohledu uživatele čistých prostor s požadavky na čistotu výrobních prostor podle normy EN ISO 14644 v aktuálním znění – základní přehled o klasifikaci, testování a monitorování koncentrace částic i mikrobiální. Mimo jiné porozumět, jaké problémy se mohou vyskytnout při užívání a monitorování prostředí v čistých prostorech.

Určeno pro

Všem pracovníkům firem s požadovaným řízením a kontrolou čistých prostor podle EN ISO 14644, např. z oblasti kvality, středního a vyššího managementu, údržby a provozu budovy, procesního inženýrství, dokumentace a regulatory.

Obsah kurzu


  • Úvod, definice a legislativa vztahující se na čisté prostory

  • Klasifikace čistých prostor, rozdělení do jednotlivých tříd a požadavky na čistotu dle EN ISO 14644-1

  • Design a konstrukce čistých prostor – požadavky na materiály, vybavení, vzduchotechniku, vstup osob a materiálu

  • Požadavky na kvalifikaci a rekvalifikaci čistých prostor – měření, testy

  • Požadavky na provoz čistých prostor – pohyb personálu a materiálu, oblečení, údržba a úklid čistých prostor

  • Vliv personálu, oblečení na možnou kontaminaci čistých prostor

  • Úklid a sanitace čistých prostor

Poznámka

Časový program kurzu:


1. den:


08:45 – 09:00 Prezence

09:00 – 17:00 Odborný program


2. den:


8:00 – 16:00 Odborný program


Během programu v prezenční formě bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).


Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku (vč. možnosti provedení on-line) na vyžádání rádi zpracujeme.


Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

Čisté prostory – základy, klasifikace, testy a monitoring

Vybraný termín:

12.10.2023 –  13.10.2023  Královéhradecký kraj

Cena
7 200 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.