Čisté prostory

Základní info

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pro vedoucí pracovníky odpovědné za prostory a jejich vybavení.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Cílem kurzu je získat základní přehled a orientaci v požadavcích normy ČSN EN ISO 14644. Čisté prostory jsou vymezeny čistotou vzduchu, teplotou, vlhkostí a tlakem a jsou tvořeny speciálními stavebními prvky a vzduchotechnickými systémy. Zabraňují kontaminaci osob či produktů a zajišťují bezprašné, sterilní prostředí. Existují definice pro specifické oblasti použití (elektrotechnika, farmacie, zdravotnictví, atd.) příslušnými normami a předpisy.
Součástí kurzu jsou praktické ukázky dokumentů a záznamů.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod.

  • Definice čistých prostor, legislativa, norma ČSN EN ISO 14644, pokyn SÚKL VYR-32
  • Klasifikace tříd čistoty, rozdělení ČP do jednotlivých tříd, požadavky na čistotu, příklady činností
  • Konstrukce čistých prostor a jejich vybavení, materiály používané pro konstrukci čistých prostor, vybavení ČP - laminární boxy, sterilizátory, izolátory, přípravny čištěné vody
  • Vzduchotechnické zajištění ČP
  • Vstup osob a materiálů, personální a materiálové propusti, dveřní signalizace, hygiena personálu, oblečení

2. den: 9.00 až 15.00 hod.

  • Sanitace čistých prostor, sanitační řád, voda, dezinfekty, validace účinnosti úklidu, údržba přístrojů a vybavení
  • Mikrobiologický monitoring ČP, mikrobiologie obecně (běžná mikroflóra, patogeny), mikrobiologické odběry (spady, stěry, otisky, aeroskopické odběry vzduchu), vybavení pro odběry, zdroje kontaminace
  • Monitoring částicové čistoty vzduchu, zařízení, četnost, limity, hodnocení
  • Kvalifikace čistých prostor

Garant: Ing. Alena Fischerová


Čisté prostory

Vybraný termín:

6.6.2024 –  7.6.2024  Praha

Cena
6 500 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a devět ? Součet zapište číslicemi.