Bezpečný výrobek podle požadavků IATF 16949:2016

kurz

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Účastníci budou rozumět na základě kurzem získaných teoretických znalostí a uvedených praktických příkladů povinnostem dodavatele automotive z hlediska požadavků IATF 16949:2016 na bezpečnost výrobku.

Určeno pro

Střednímu i vrcholovému managementu malých a středních výrobních podniků, pracovníkům spoluodpovědným ve výrobních firmách za  oblast bezpečnosti výrobku.

Obsah kurzu


  • Bezpečnost produktu (IATF 16949 kap. 4.4.1.2)

  • Zvláštní charakteristiky určené zákazníkem (IATF 16949 kap. 8.2.3.1.2)

  • Požadavky na uchovávání záznamů (IATF 16949 kap. 7.5.3.2.1)

  • Identifikace a sledovatelnost (IATF 16949 kap. 8.5.2.1)

  • Monitorování a měření výrobních procesů (IATF 16949 kap. 9.1.1.1)

  • Identifikace statistických metod (IATF 16949 kap. 9.1.1.2)

  • Plán kontroly a řízení – procentuální odhad procesní způsobilosti (IATF 16949 kap. 8.5.1.1)

  • Diskuse a zodpovězení souvisejících dotazů účastníků

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence

09:00 – 17:00 Odborný program


Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).


Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.


Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 8 hodin a obsahové náplně kurzu.

Bezpečný výrobek podle požadavků IATF 16949:2016

Vybraný termín:

23.10.2023  Pardubický kraj

Cena
4 200 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.