Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)

Kurz na míru

Základní info

Zaměření: na kurzu "Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001)" získáte ucelený přehled týkající se problematiky EMS a managementu kvality. Součástí kurzu jsou praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti požadavků norem k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace auditu, vedení komunikace při auditu a záznamy z auditu.

Cílová skupina: vedoucí pracovníci, začínající nebo zkušení interní auditoři, a všichni pracovníci, kteří jsou odpovědní za plánování a organizaci interních auditů, management kvality a EMS.

Obsah kurzu:

  • Úvod do systému managementu kvality a výklad normy ISO 9001:2015 - požadavky.
  • Struktura normy, srovnání ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.
  • Výklad ISO 19011
  • Příprava na audit, záznam z auditu, nácvik shoda/neshoda
  • Úvod do systému environmentálního managementu a výklad normy ISO 140001:2015 - požadavky.
  • Struktura normy, srovnání ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015.
  • Právní předpisy z oblasti životního prostředí.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.  
Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 2 až 3 dny, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte
prosím na info@systemy-jakosti.cz

Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.