APQP a PPAP Pokročilé plánování kvality produktů a Proces schvalování dílů pro výrobu

Kurz na míru

Základní info

Cíle

V souladu s požadavky ISO/TS 16949 osvojení si metodiky a procvičení nástrojů

  • pokročilého plánování kvality, které vede ke zlepšení a zpřehlednění postupu plánování kvality, komunikace mezi dodavateli a zákazníky
  • schvalování dílů pro výrobu, které vede ke zlepšení stability a způsobilosti výrobního procesu, zkvalitnění dokumentace a naplnění požadavků směrnic pro dodavatele automobilového průmyslu

 

Kurz je určen pro

vedoucí a odborné pracovníky, kteří se podílejí na plánování a zlepšování kvality produktů v oblasti dodávek pro automobilový průmysl.

 

 

Obsah

APQP - Pokročilé plánování kvality produktů (1 den)

Proč je potřebné aplikovat APQP proces pro dosažení zlepšení v kvalitě a produktivitě?
Jaké kroky je potřebné uskutečnit v rámci APQP? Jaké nástroje a techniky se používají v APQP? Praktická aplikace analytických a plánovacích nástrojů APQP. Využití nástrojů týmové práce v procesu APQP. Jak pomocí kontrolních plánů dosáhnout měřitelných výsledků zlepšení? Aplikace P-D-C-A cyklu. Plánování. Návrh. Validita. Zpětná vazba a nápravná opatření.

 

PPAP - Proces schvalování dílů pro výrobu (1 den)

Kdy se vyžaduje předložení? Úrovně předložení. Jaké kroky je potřebné uskutečnit v rámci PPAP? Požadavky na proces. Jaké nástroje a techniky se používají v PPAP? Jak využít statistické metody vyžadované v PPAP pro neustálé zlepšovaní? Praktická aplikace.

 

Charakteristika a forma

Rozsah kurzu je 2 dny (1 + 1 den).

 

Přínosy

  • osvojení si a praktické procvičení metodiky vede ke zlepšení a zpřehlednění postupů plánování kvality, zlepšení komunikace mezi dodavateli a zákazníky a naplnění požadavků směrnic pro dodavatele automobilového průmyslu

 

Pracovní metody

  • výklad principů ilustrovaných na příkladech z firem z oblasti automobilového průmyslu a jejich dodavatelů prostřednictvím praktických cvičení ve skupinách si účastníci procvičují aplikace osvojených metod na řešení konkrétních úkolů

Podrobnější informace o obsahu a metodice kurzu je možné vyžádat odesláním požadavku na FBE kliknutím ZDE

APQP a PPAP Pokročilé plánování kvality produktů a Proces schvalování dílů pro výrobu

$course.accreditationsStr

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.