Aktualizace normy ISO 14001:2015

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Poskytnout aktuální informace o konečné podobě obsahové náplně novely ISO 14001:2015. Interním auditorům kvality poskytnout možnost povinného doškolení v dané oblasti a vystavit jim o tomto doškolení doklad.

Určeno pro

Především manažerům a interním auditorům EMS, kteří potřebují k udržení odborné způsobilosti pro výkon této funkce absolvovat povinné odborné doškolení ve smyslu požadavku normy ČSN EN ISO 19011.

Obsah kurzu


  • Požadavky aktualizované normy ISO 14001:2015

  • Nejdůležitější změny v aktualizované normě v porovnání se stávající verzí

  • Praktický postup uplatnění změn do dokumentace systémů environmentálního managementu v certifikovaných firmách

  • Zodpovězení souvisejících dotazů účastníků kurzu

Poznámka

8:30 – 9:00 Prezence


9:00 – 14:00 Odborný program


Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, ovoce, chlebíčky, zákusek), s přestávkou na oběd se neuvažuje.


Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídka včetně referencí na vyžádání.


Účastníkům kurzu bude vystaveno OSVĚDČENÍ s uvedením rozsahu a obsahové náplně proškolení.

Aktualizace normy ISO 14001:2015

Vybraný termín:

 Pardubický kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a osm ? Součet zapište číslicemi.