Kvalifikace - Správce sítí pro malé a střední organizace

Kurzem Vás provede Ing. Marek Laurenčík, MBA., a další členové zkoušejícího týmu (Ing. Oldřich Bartůněk, Ing. Josef Grygar, MBA, Miroslav Bečev, Petr Cvrkal, spolu s dalšími odborníky k některým dílčím tématům)

Základní info

Standardní délka je jeden den. Zkouška probíhá na učebně, vybavené příslušnou technikou, praktická část v místě zkoušky dle pokynů zkoušejícího

Kvalifikační zkouška je určena pro pracovníky, kteří po jejím složení budou připraveni pro činnost na pozici správce sítě a IT techniky v malých a středních organizacích, případně juniorské pozici ve velké organizaci.

Účastní zkoušky musí znát teoretické a praktické vědomosti a dovednosti z oblasti počítačových sítí, jejich konfiguraci a zabezpečení s ohledem na použití těchto vědomostí a dovedností při návrhu a výstavbě počítačových sítí, řešení vzniklých problémů, monitorování a vedení dokumentace. Musí se orientovat v odborné terminologii, navrhnout struktury přepínaných sítí, směrovaných sítí a bezdrátových sítí, analyzovat a stanovovat potřeby firmy v oblasti sítí, komunikovat s uživateli, monitorovat síťové prostředí a optimalizovat ho. Dále zabezpečit počítačové a síťové prostředí, sledovat životní cyklus komponent počítačové sítě, řešit vzniklé problémy a navrhovat řešení. Musí dokázat vést dokumentaci počítačové sítě a spoluvytvářet vnitropodnikové manuály.

Absolventi této kvalifikace budou mít veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace 26-002-M.

Zkouška obsahuje tyto témata dle NSK, členěná dle kvalifikačního standardu:

 • Vytváření návrhů a struktury přepínaných sítí
 • Vytváření návrhů a struktury směrovaných sítí
 • Vytváření návrhů a struktury bezdrátových sítí
 • Návrh a implementace bezpečnosti datových sítí
 • Uvádění počítačových sítí do provozu a nastavování jejich parametrů
 • Monitorování provozu počítačových sítí
 • Detekování chyb a snížení průchodnosti sítí

Součástí ceny kurzu je zkouška profesní kvalifikace 26-002-M.

Rozsah a organizace zkoušky:   

 • Celková délka zkoušky je jeden den, 8 hodin, obvykle 8:00 – 16:00.
 • Zkouška probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně, praktické části kurzu probíhají na produkční technice.
 • Zkouška standardně probíhá v prostorách vzdělávacího střediska a na její, případně další technice. A to dle kvalifikačního standardu za dozoru zkušených praktiků – z oboru.
 • Zkouška vždy probíhá na našich pražských učebnách. Po dohodě s účastníky nebo při překročení kapacity pražských učeben je možno zkoušku absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), případně i v dalších lokalitách dle možností účastníků a kurzu.
 • V případě zájmu je možno zajistit kvalifikační zkoušku i v lokalitách zájemců, a to spolu s praktickou částí na technice dle možností.
 • Kvalifikační zkoušku zajišťují autorizovaní zástupci společnosti: Ing. Marek Laurenčík, MBA., a další členové zkoušejícího týmu (Ing. Oldřich Bartůněk, Ing. Josef Grygar, MBA, Miroslav Bečev, Petr Cvrkal, spolu s dalšími odborníky k některým dílčím tématům)

Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:
http://www.jubela.cz/kvalifikace/kurz/kvalifikace-sprava-siti

Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:
http://www.jubela.cz/file/kvalifikace-sprava-siti.pdf

Kvalifikace - Správce sítí pro malé a střední organizace

Vybraný termín:

5.11.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.