Kvalifikace - Asistent / asistentka

Kurzem Vás provede Ing. Petr Grešl, Ing. Marek Laurenčík, MBA., a další členové zkoušejícího týmu (Ing. Oldřich Bartůněk, Ing. Josef Grygar, MBA, spolu s dalšími odborníky k některým dílčím tématům)

Základní info

Standardní délka je jeden den. Zkouška probíhá na učebně, vybavené příslušnou technikou, praktická část v místě zkoušky dle pokynů zkoušejícího

Kvalifikační zkouška je určena pro pracovníky. kteří pro její složení mají základní dovednosti pro činnost na pozici Asistenta/asistentky. Znají pravidla písemné a elektronické komunikace, jakož i komunikace po telefonu. Znají zásady úspěšné komunikace a prezentace včetně asertivního řešení konfliktů a krizových situací. Zvládají úkoly spojené s řízením kanceláře a organizací porad. Orientují se v problematice hospodaření s časem a zvládání stresu. Dovedou ve své činnosti využít osobní počítač.

Absolventi této kvalifikace budou mít veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace 66-008-M.

Zkouška obsahuje tyto témata dle NSK, členěná dle kvalifikačního standardu:  

 • Vedení administrativy
 • Uplatňování firemních procesů
 • Komunikační dovednosti
 • Zásady společenského chování a vystupování
 • Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji

Součástí ceny kurzu je zkouška profesní kvalifikace 62-008-M.

Rozsah a organizace zkoušky:  

 • Celková délka zkoušky je jeden den, minimálně 4 hodiny, obvykle 12:00 – 16:00.
 • Zkouška probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně, praktické části kurzu probíhají na produkční technice.
 • Zkouška standardně probíhá v prostorách vzdělávacího střediska a na její, případně další technice. A to dle kvalifikačního standardu za dozoru zkušených praktiků – z oboru
 • Zkouška vždy probíhá na našich pražských učebnách. Po dohodě s účastníky nebo při překročení kapacity pražských učeben je možno zkoušku absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (www.kvasek.cz), případně i v dalších lokalitách dle možností účastníků a kurzu.
 • V případě zájmu je možno zajistit kvalifikační zkoušku i v lokalitách zájemců, a to spolu s praktickou částí na technice dle možností.
 • Kvalifikační zkoušku zajišťují autorizovaní zástupci společnosti: Ing. Petr Grešl, Ing. Marek Laurenčík, MBA., a další členové zkoušejícího týmu (Ing. Oldřich Bartůněk, Ing. Josef Grygar, MBA, spolu s dalšími odborníky k některým dílčím tématům)

Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:
http://www.jubela.cz/kvalifikace/kurz/kvalifikace-asistentka

Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:
http://www.jubela.cz/file/kvalifikace-asistentka.pdf

Kvalifikace - Asistent / asistentka

Vybraný termín:

20.12.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a deset ? Součet zapište číslicemi.