Kariérové poradenství pro žáky 5-9 tříd

Základní info

Motto Komplexní testování rozumového potenciálu, typu osobnosti a studijních předpokladů pomáhá odhalit předpoklady k určitému typu a směru vzdělávání. Může odpovědět na otázku, zda je dítě schopno zvládnout vybranou střední školu, odhaluje silné stránky žáka a případná úskalí spojená se studiem a úspěšností v profesi. Rámcový obsah a průběh Celé testování se provádí jako skupinové, případně individuální za účasti alespoň jednoho rodiče nebo zákonného zástupce. O test žádá zákonný zástupce spolu s informací o věku, typu navštěvované základní školy a předpokládané profesní orientace. Po obdržení všech potřebných informací zašleme vhodný termín k vlastnímu testování. Následně dochází k provedení samotného vyšetření profesní orientace, které probíhá na učebně testovací organizace za přítomnosti zákonného zástupce. Po ukončení testování jsou žáci informováni, kdy budou výsledky s návrhem na schůzku týkající se sdělení výsledků a dalších informací formou individuálního rozhovoru se zákonnými zástupci. Ve většině případů je možné uvedené zajistit ještě tentýž den, případně ihned po ukončení testování.  Testování je ovšem nutno vnímat jako „kamínek do mozaiky“ dalších informací, které si obstarávají rodiče a dítě (přehledy škol na internetu, „dny otevřených dveří“ na SŠ, webové stránky škol, Scholaris, SCIO testy, atd.) a které zprostředkovává škola v rámci různých předmětů (občanské či rodinné výchovy, atd..). Zástupci vyučující školy nejsou přítomni a nejsou jim sdělovány žádné informace o průběhu a výsledcích vyšetření a není jim bez výslovného přání zákonných zástupců vůbec sdělováno, že k takovému testování dochází.  Délka Vlastní testování cca 2 hodiny, následný pohovor s hodnocením přibližně jednu hodinu  
Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:
http://www.jubela.cz/manazerske-vzdelavani/kurz/karierove-poradenstvi/

Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:
http://www.jubela.cz/file/karierove-poradenstvi.pdf

Kariérové poradenství pro žáky 5-9 tříd

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a pět ? Součet zapište číslicemi.