Efektivní řízení výroby - zaměřeno pro mistry

Základní info

Popis kurzu

Mistr = jeden z nejdůležitější a nejzodpovědnější článků ve výrobním podniku.

Obsah kurzu

Cílem kurzu Efektivní řízení výroby (zaměřeno pro mistry) je zdokonalit mistry a vybrané vedoucí pracovníky v řízení výroby, prohloubit jejich znalosti a dovednosti v řízení, eliminaci neshod a efektivním a rychlém řešení problémových situací ve výrobě. Současně rozšířit jejich dovednosti a znalosti v zeštíhlování výroby, ukázat jim, jak snižovat náklady na výrobu.

1. modul: Štíhlý výrobní proces

 • Základy štíhlé výroby/údržby/ 
 • Základní parametry optimálního štíhlého procesu 
 • Organizace a uspořádání pracoviště – základy výkonnostních změn 
 • Přidaná hodnota práce versus plýtvání 
 • Druhy plýtvání a jejich eliminace 
 • Prevence lidských chyb ve výrobě, montáži, údržbě, logistice 
 • Layout - schéma pracoviště a ergonomie 
 • Vizualizace – jak efektivně řídit a kontrolovat výrobní proces pomoci vizuálních prvků 
 • Jak efektivně řídit podřízené pracovníky 
 • Příklady a nejlepší praxe v řízení pracoviště 
 • Faktory provýkonnostní versus příčiny snižování výkonů na jednotlivých pracovištích
 • Eliminace rizik nízké výkonnosti z pohledu osobního zapojení pracovníků na úrovni linek, pracovišť 

2. modul: Měření a ovlivňování klíčových parametrů

 • Strategické cíle organizace a jejich v návaznosti na rozpad podcílů na úrovni 
 • Způsoby přenášení strategických cílů organizace na nižší organizační úrovně 
 • Eliminace rizik zkreslení informací a možná opatření v informačních řídících tocích jak z pohledu nositele/příjemce informace a dat 
 • Nástroje předávání výrobních zadání kontroly plnění výrobních ukazatelů a cílů na úrovni jednotlivých pracovišť 
 • Použitelnost, přehlednost, relevance vizualizace, grafických výstupů hodnot, One minute lesson – možnosti rychlé a efektivní předávání výrobních informací na úrovni operátor/mistr, vedoucí provozu 
 • Algoritmy efektivního řešení technických/techologických/názorových problémových situací na pracovištích 
 • Faktory, vedoucí ke standardním a odpovědným výkonům ve výrobě, údržbě, logistice 
 • Jak zvyšovat výkonnost a zapojení na úrovních výrobních buněk, linek, provozních pracovišť

Kurz bude ukončen závěrečným písemným testem.

Efektivní řízení výroby - zaměřeno pro mistry

Vybraný termín:

22.5.2024  Moravskoslezský kraj

Cena
11 400 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a šest ? Součet zapište číslicemi.