Akreditovaný program "Poradce pro osobní rozvoj"

kurz

Základní info

Zaměření programu:
Modulární distanční vzdělávací program se zaměřením na profesní rozvoj a zaměstnatelnost.

Charakteristika programu:
Program je vhodný nejen pro zájemce z řad uchazečů o zaměstnání a mladým lidem začínajícím se orientovat na trhu práce, ale i řídícím pracovníkům na nižších úrovních řízení, drobným podnikatelům a obecně pro lidi pracující s kolektivem.
Program je zpracován distanční formou studia, což účastníkům umožňuje studovat v čase, který je pro ně nejvýhodnější a nejméně naruší jejich každodenní program.
Při studiu se předpokládá předem individuální a specifický přístup ke každému jednotlivci při zpracovávání samostatných úkolů, seminárních prací a případové studie. Výsledkem jsou praktické znalosti a dovednosti ověřené závěrečnou zkouškou, která proběhne formou zpracování projektu.

Obsahová náplň programu:
Celý projekt se skládá z 12 modulů:
* Rozvoj studijních dovedností v dospělém věku
* Motivace k rozšiřování vzdělávacích aktivit v institucích a u jednotlivců
* Organizace vzdělávání v instituci
* Práce v týmech
* Výběr pracovníků
* Hodnocení pracovníků
* Vedení lidí
* Umění komunikace
* Konfliktové situace a jejich řešení
* Řízení času
* Práce s informačními a komunikačními technologiemi
* Orientace na trhu práce

Profil absolventa programu:
Absolvent porozumí fungování trhu práce, naučí se základním dovednostem při jednání s lidmi a při vyjednávání, zvládne též základní psychologické postupy při řešení konfliktů na pracovišti a při přesvědčování lidí v mezních situacích. Po formální stránce zvládne aktivní účast na pracovních poradách, v elementární rovině i řízení jednoduchých porad a techniky komunikace s lidmi ve svém okolí.

Způsob ukončení: Osvědčení Akademie J. A. Komenského s akreditací.

Akreditovaný program "Poradce pro osobní rozvoj"

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.