Zákon o sociálních službách - aktuality

Základní info

Vzdělávací program se zaměřuje na aktuality a změny v sociálních službách. Účastníci budou rámcově seznámeni s platným ustanovením zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon s účinností k 1.1.2007 řeší pomoc, ochranu a podporu fyzických osob v nepříznivé sociální situaci. Účastníci se seznámí s problematikou osob, které nejsou schopni řešit sami nepříznivou sociální situaci a mohou ji řešit prostřednictvím poskytnutí sociální práce sociálních pracovníků nebo prostřednictvím sociální služby zaměřené na individuální potřeby člověka tak, aby v praxi docílili maximální schopnosti začlenění do společnosti (příklady z praxe). Dále se účastníci seznámí s úkolem sociálních služeb a úkolem sociálních pracovníků, kteří zajišťují pomoc při péči o klienta jeho stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, poskytují informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů. Seznámí se s oprávněnou osobou poskytující sociální službu - právnická nebo fyzická osoba, která má dle zákona registraci, dále budou seznámení s příspěvkem na péči a jeho určeními. Účastníci budou informováni o smluvních vztazích při zajištění potřebné pomoci. Budou seznámeni se zněním, popř. se změnami podle novel, např. při posuzování lékařů, výkonu sociální práce a seznámí se s vymezením sociální práce sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči včetně povinnosti odborné kvalifikace.

Absolvent tohoto vzdělávacího programu:

 • Bude seznámen s aktuálním znění zákona o sociálních službách a s dopady jednotlivých změn a prohloubí a rozvine si své zkušenosti, které následně bude schopen uplatnit v praxi.
 • Mezi specifická témata, se kterými se účastník kurzu seznámí, a na které se lektorka v průběhu vzdělávání více zaměří patří: Příspěvek na péči ve struktuře sociálního zabezpečení; kritéria základních životních potřeb pro posuzování stupně závislosti; vymezení schopností zvládat základní životní potřeby; dva instituty zvýšení příspěvku na péči; kontrola využití příspěvku na péči; spolupráce a odbornost sociálních pracovníků v rámci řešení nepříznivé sociální situace osob - náhled a teze k chystaným změnám; smlouvy; úhrady; registrace.

Program semináře:

 • Úvod
  • Představení lektora, účastníků; vymezení cílů vzdělávání x očekávání účastníků.
 • Zákon o sociálních službách včetně dopadů jednotlivých změn
  • Aktuální znění zákona o sociálních službách v souladu s nařízením č. 883/2004, a s nařízením GDRP
 • Zákon o sociálních službách v souladu s prováděcími předpisy – dopady jednotlivých změn 
  • Znění vyhl.č. 505/2006 Sb., (smluvní ujednání a výše úhrad) a znění vyhl. č. 332/2013 Sb., využití v praxi
 • Zákonem o sociálních službách podrobněji
  • příspěvek na péči 
  • kritéria základních životních potřeb, posuzování stupně závislosti,určení příspěvku na péči a kontrola jeho využití
  • spolupráce sociálních pracovníků
  • vymezení činností sociální práce a odbornost SP a PSS
  • registrace
 • Závěr
  • Shrnutí, společná rekapitulace, zodpovězení dotazů.

Zákon o sociálních službách - aktuality

Vybraný termín:

26.1.2021  Brno
09:00 – 14:00 hod.

Cena
1900 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a sedm ? Součet zapište číslicemi.