Základy spolupráce s rodinou uživatele sociální služby

Základní info

Základy spolupráce s rodinou uživatele sociální služby

Číslo akreditace: A2019/0889-SP/PC/PP/VP

Popis kurzu:

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům sociálních služeb. Cílem kurzu je seznámit jeho účastníky s problematikou rodiny a jejím vlivem na průběh sociální služby. Rodina uživatele sociální služby ovlivňuje, motivuje, ale také s ním manipuluje. Proto je důležité, aby pracovník poskytující sociální službu znal problematiku spolupráce s rodinou, uměl reagovat na vzniklé situace, správně s rodinou spolupracoval a komunikoval. V kurzu budou používány příklady z praxe.

Co mi kurz přinese:

 • Rozvinete své znalosti z oblasti problematiky spolupráce s rodinou.
 • Seznámíte se s vlivem rodiny na uživatele sociální služby a na celkový průběh sociální služby.
 • Získáte informace o závislosti uživatele na rodině.
 • Dozvíte se, jak rodina manipuluje s uživatelem i pracovníkem poskytujícím sociální službu.
 • Naučíte se v případě manipulace správně zachovat a reagovat.
 • Osvojíte si základní komunikační techniky.
 • V praktickém cvičení si ověříte získané znalosti.

Délka: 8 hodin teoretické výuky

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený?

 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Vedoucím pracovníkům sociálních služeb

Vstupní předpoklady: žádné

Program nebo obsah:

 • Úvod
 • Rodina a její vliv
 • Manipulace rodinnými příslušníky
 • Komunikace s rodinou
 • Spolupráce s rodinou
 • Interaktivní cvičení
 • Závěr

Základy spolupráce s rodinou uživatele sociální služby

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a tři ? Součet zapište číslicemi.