ZÁKLADY PSYCHOLOGIE

kurz

Základní info

#
OBSAHOVÁ NÁPLŇ ZÁKLADNÍHO KURZU
Výuka je rozdělena na teoretické přednášky a praktické semináře. V průběhu seminářů, které představují cca. 50% z celkového počtu lekcí, získáte osobní zkušenosti s různými typy experimentů a zábavných testů. Program seminářů je variabilní - lze jej přizpůsobit požadavkům a potřebám každé skupiny.

Hlavní výukové předměty
# obecná psychologie
vnímání, představy a fantazie, myšlení, jazyk, paměť, učení, emoce, motivace
# psychologie osobnosti
biologická a sociokulturní determinace, struktura osobnosti, dynamika osobnosti, vznik a vývoj vědomí Já, struktura a funkce ega, teorie osobnosti

Další probíraná témata
# dějiny psychologie
# základy sociální psychologie
# hlavní směry v psychoterapii
# úvod do psychopatologie
# základy vývojové psychologie

ZÁKLADY PSYCHOLOGIE

Vybraný termín:

 Praha

Cena
5770 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.