Základy první pomoci při výkonu sociální práce

Základní info

Základy první pomoci při výkonu sociální práce

Číslo akreditace: A2020/1170-SP/PC/PP

Popis kurzu:

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a neformálním pečovatelům. Kurz je zaměřen na poskytování první pomoci v sociálních službách. Je určen pracovníkům, kteří pracují v terénu i v pobytových zařízeních a jsou v bezprostředním každodenním kontaktu s uživateli, u kterých hrozí vyšší riziko náhlých zdravotních obtíží. Cílem kurzu je naučit tyto pracovníky rozpoznat příznaky zhoršení zdravotního stavu při náhlých a život ohrožujících situacích.

Cílem je naučit účastníky kurzu prakticky řešit akutní stavy ohrožení života a zdraví klientů v terénní a ústavní sociální péči. Účastníci se v kurzu naučí zvládat organizaci na místě příhody, komunikaci s dispečinkem zdravotnické záchranné služby a součinnost se složkami IZS na místě. Kurz obsahuje různé tematické celky. První pomoc, poruchy základních životních funkcí, první pomoc u úrazových stavů a první pomoc u akutních neúrazových stavů.

Co mi kurz přinese:

 • Zvládnete organizaci na místě příhody.
 • Naučíte se správně poskytnout první pomoc při různých situacích.
 • Naučíte se obnovit životní funkce.
 • Naučíte se zastavit krvácení.
 • Naučíte se správně manipulovat se zraněným.
 • Naučíte se komunikovat s dispečinkem zdravotnické záchranné služby a složkami IZS.

Délka: 8 hodin teoretické výuky

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený?

 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Neformálním pečovatelům

Vstupní předpoklady: žádné

Program nebo obsah:

 • Úvod
 • První pomoc
 • Poruchy základních životních funkcí
 • První pomoc u úrazových stavů
 • První pomoc u akutních neúrazových stavů
 • Závěr

Základy první pomoci při výkonu sociální práce

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a čtyři ? Součet zapište číslicemi.