Využití psychosomatiky v sociálních službách (úvod do problematiky)

Základní info

Využití psychosomatiky v sociálních službách (úvod do problematiky)

Číslo akreditace: A2020/0389-SP/PC

Popis kurzu:

Kurz je určený pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům. Cílem tohoto kurzu je seznámení účastníků s psychosomatikou. V kurzu získají sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách základní informace o psychosomatice coby účinného nástroje pro hlubší rozpoznávání souvislostí mezi zdravotními potížemi člověka a jeho psychickým stavem v kontextu s prostředím, ve kterém žije a utváří se, i vztahy, ve kterých se rozvíjí a projevuje se.

Sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách budou uvedeni do základního paradigmatu psychosomatiky, která pohlíží na člověka jako na bio-psycho-sociální-spirituální bytost a dává návod, jak tuto bytost postihnout v jeho celosti i jedinečnosti. Díky úvodnímu kurzu psychosomatiky získají účastníci mnohem širší i významově cennější způsob nazírání na člověka, rodinu i své spolupracovníky, a může k rozkrytí problému využít metod psychosomatiky. Využitím těchto základních znalostí o psychosomatice tak může soc. pracovník i pracovník v soc. službách lépe a efektivně napomáhat klientovi. Poznatky o psychosomatice též můžou účastníci využít pro zvýšení povědomí o důležitosti vlastní psychohygieny.

Délka: 8 hodin teoretické výuky

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený?

  • Pracovníkům v sociálních službách
  • Sociálním pracovníkům

Vstupní předpoklady: žádné

Program nebo obsah:

  • Úvod do základního psychosomatického konceptu
  • Seznámení s řečí těla
  • Úzkost a deprese
  • Metoda zjišťování příčin potíží, nemocí
  • Závěr

Využití psychosomatiky v sociálních službách (úvod do problematiky)

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a dvě ? Součet zapište číslicemi.